ביצוע תיקונים ובקרות בדיווח מעסיקים

לאחר קבלת ההיזונים החוזרים מגופי הפנסיה והביטוח ובמידה ונמצא כי בדיווח שנשלח בדבר הפקדות שיש לרשום לזכות עובד חלה שגיאה, על המעסיק או הפועל בשמו לשלוח דיווח מתקן המסדיר את אותה הטעות.

אופן התיקון המומלץ כיום לתנועה שגויה/לא תקינה מושתת על דיווח תנועות "ביטול" לתנועה השגויה וביצוע דיווח מחדש של התנועה באופן תקין ועם הנתונים הנכונים.

ככל שהמעסיק או מייצגו(הגוף המתפעל) מתכוונים לשלוח לאחר תנועת הביטול דיווח מתקן לאותה הקופה (במקרים מסוימים עשוי הדיווח המתקן להישלח לקופה אחרת), מומלץ למעסיק לא לבקש מהקופה להחזיר בפועל את הכספים לחשבון הבנק שלו, אלא להשאיר את הכסף בחזקת הקופה. כך שיתאפשר לו לתת לדיווח המתקן את תאריך הערך המקורי בו הועבר הכסף לקופה.

בקרות

בהתאם להוראות הדיווח העדכניות אין ספק כי אחריותו העיקרית של המעסיק/ המייצג הינה לדיווח תקין של נתוני ההפקדות של העובדים ולבקרה כי דיווחים אלו נרשמו בחשבונות העובדים באופן תקין. תהליך הדיווח החדש מעמיד את כל הכלים הדרושים למימוש אחריות זו ולמעשה תהליך הבקרה אמור להתקיים עד להשלמת הדיווח ברמה חודשית. השלמת התהליך פירושה שכל כספי העובדים שויכו במלואם ובאופן תקין לחשבונות בגופי הפנסיה, הביטוח והגמל.
אחריות המעסיק למוצר הפנסיוני שבחר העובד, לכיסויים המוקנים במוצר, להתאמתם לצורכי העובד ולמשמעויות ביחס למוצר העולות מתוך היזוני הגוף המוסדי, הינה שאלה פתוחה אשר יש לגביה דעות שונות. עם זאת, אין ספק כי טוב יעשה המעסיק/ המייצג מעסיק אם ידווח למעסיק ו/או לעובד על כל היזון חוזר שקיבל שעשוי להיות לו השפעה על המוצר של העובד.

הכנסו לדף הבית למידע נוסף אודות תפעול פנסיוני 

2019-09-15T14:34:51+03:00
Call Now Button דילוג לתוכן