דיווח פנסיה מקוון – מהי חובת דיווח מקוון על ביטוח פנסיוני של העובדים?

אחד הקשיים שנתגלו במהלך השנים, בנוגע לדיווח פנסיוני וקבלת כספים פנסיוניים, הוא העובדה המצערת, כי לא תמיד הכספים מגיעים ליעדם, וכי נדרשת בקרה קפדנית ורצינית יותר בנושא. לאחר רפורמה ותקנים חדשים שנקבעו, נולד דיווח פנסיה מקוון, וכעת הרפורמה הזו נטמעת בהדרגה לכל המעסיקים. נכון לשנת 2019, כל מי שמעסיק למעלה מ-10 עובדים מחויב בדיווח פנסיה מקוון. מדובר על תשלומים שמועברים לקרן פנסיה, לקופת גמל או לכל ביטוח פנסיוני של העובדים, והוא בעל מבנה אחיד ומחייב מכמה בחינות, בעיקר הגשתו במועד הנדרש. מעסיק שלא עושה זאת, צפוי לקבל קנס כספי.

דיווח פנסיה מקוון – פרטים שיש למסור בעת ההפקדה

המעסיק נדרש למסור בעת ההפקדה פרטים מדויקים לגביו ולגבי העובד.

פרטי המעסיק:

 • שם המעסיק
 • מספר מזהה של המעסיק ופרטי התקשרות (כתובת מייל + שם של איש קשר מטעם המעסיק)
 • מספר מזהה של החברה המנהלת
 • סכום ההפקדה
 • אופן הפקדת התשלומים והמועד בו הם מופקדים
 • פרטי חשבון הבנק ממנו בוצעו התשלומים ופרטי החשבון אליו הם מופקדים, במידה ומדובר בהעברה בנקאית. אם מדובר בשובר תשלום או צ'ק – יש לרשום את פרטי חשבון הבנק וכל הפרטים הנלווים.

פרטי העובד:

 • שם העובד
 • מספר תעודת זהות
 • עבור איזה חודש מופקדים תשלומים
 • מה גובה השכר שלפיו חושבו התשלומים
 • פירוט ההפקדה לגבי כל אחד ממרכיבי קופת הגמל
 • פירוט התשלומים שפטורים / לא פטורים, בנוגע למרכיבי חשבון הגמל, באופן מפורט

דיווח פנסיה מקוון

מה הפרוצדורה במקרה של הפסקת תשלומים?

במידה ותשלומים עבור עובד מסוים, לקופה מסוימת, הופסקו, באחריות המעביד לדווח על כך לחברה המנהלת, כאשר מדווח על התשלומים שבוצעו עבור שאר העובדים. במקרה הזה, יש לצרף את הנתונים הבאים:

 • שם המעסיק ומספר מזהה של המעסיק
 • שם העובד ומספר ת.ז של העובד
 • מספר מזהה של החברה המשלמת
 • מדוע הופסקו התשלומים
 • מועד הפסקת התשלומים

במקרה שהפקדת התשלומים הופסקה, והמעסיק דיווח על כך כמו שצריך, באחריות החברה המנהלת להודיע לעובד על הפסקת התשלומים, מדוע, והחברה המנהלת תודיע על כך לעובד באמצעות מכתב בדואר, שיישלח תוך 30 יום מהיום בו הופסקה הפקדת התשלומים.

במקרה שהמעסיק לא דיווח על הפסקת תשלומים לחברה המנהלת, באחריותה להודיע לעובד ולמעסיק שהופסקו תשלומים ומה ההשלכות מבחינת זכויות פנסיוניות של העובד.

דיווח פנסיה מקוון – על הפרוצדורה

לאחר שהמעסיק מגיש את הדיווח המקוון, עליו לקבל אישור טכני על תקינות הגשת הדיווח, תוך 3 שעות מהגשתו. תוך 5 ימים, באחריות הגופים המוסדיים להעביר למעסיק אישור מסכם על העברת הכספים לייעודם, ושיוך לכל עובד ועובד. כמובן שאם קיימת בעיה מסוימת או קושי מסוימת, זה הזמן לדווח על כך, משני הצדדים.

באחריות גופים המוסדיים להעביר למעסיק אישור חודשי ושנתי, שמפרט את מצב הטיפול בכספי העובדים, ליקויים, טעויות או בעיות למיניהן, וכל מה שיכול להצביע על חוסר תקינות בנושא.

 

הכנסו לדף הבית למידע נוסף אודות תפעול פנסיוני

הכנסו למידע אודות סליקה פנסיונית

2020-02-12T11:04:11+02:00
Call Now Button דילוג לתוכן