דיווח קרן פנסיה למעסיקים – דברים שחשוב לדעת

דיווח קרן פנסיה למעסיקים – דברים שחשוב לדעתמעסיקים מחויבים להפריש משכר העובדים שלכם לקרן פנסיה, זה לא חדש, הפעם נתמקד בחשיבות הדיווח מטעם המעביד לקרן הפנסיה של העובד. כיצד זה מתבצע? מי אחראי על מה, ומידע חשוב נוסף.

דיווח קרן פנסיה –  מה אומר החוק?

מסתבר שלדווח על קרן הפנסיה של העובד, לא פחות חשובה מההפרשה עצמה, שמבצע המעסיק. בשנת 2014, פורסמו תקנות הפיקוח על השירותים הפיננסיים שמפרטות ועושות סדר בכל הנוגע לאופן בו מתבצע דיווח קרן פנסיה של העובד, כלומר דיווח על הפקדות התשלומים של המעבידים לחיסכון הפנסיוני של העובדים.

בשנת 2016 פורסם תיקון לתקנות הללו אשר מחייב כל מעסיק שמחזיק למעלה מ-100 עובדים, לדווח על ההפקדות לחיסכון הפנסיוני של העובדים באמצעים דיגיטאליים בלבד, בקובץ דיווח אחיד, אותו הגדיר משרד האוצר.

מי שמעסיק בין 50-100 עובדים, ולא יותר מ-100, גם כן מחויב החל מ-2017 בדיווח על פי הפורמט של משרד האוצר.

החל מפברואר 2018, מי שמעסיק בין 21-49 עובדים גם כן מחויב בדיווח האחיד של משרד האוצר.

החל מפברואר 2019, מי שמעסיק 10-20 עובדים גם כן מחויב בדיווח האחיד של משרד האוצר.

חשיבות דיווח קרן פנסיה באופן תקין

משרד האוצר ביצע את השינויים באופן הדיווח על מנת להבטיח דיווח תקין, מכמה סיבות:

  • אחידות באופן הדיווח חוסכת זמן יקר ומשאבים.
  • וידוא כי רישום הזכויות הפנסיוניות של העובדים מדווח כנדרש.
  • ייעול תהליך העברת ההפקדות הפנסיוניות לגופים המוסדיים.
  • בקרה על אופן קליטת התשלומים שהעביר המעסיק עבור עובדיו.

כיצד מתבצע דיווח קרן פנסיה בפועל?

הדיווח מתבצע באמצעות קובץ נתונים מקוון, בעל מבנה אחיד, וניתן לבצע את הדיווחים גם באמצעות מסלקה פנסיונית. על המעסיק לבצע דיווח קרן פנסיה אשר כוללת פרטים מדויקים וברורים לגבי ההפקדה, אותם מגדיר משרד האוצר.

תוך שלוש שעות מדיווח המעסיק, הוא אמור לקבל מחברות הביטוח אישור על התקינות הטכנית של הדיווח, ותוך חמישה ימי עסקים, המעסיק אמור לקבל אישור מסכם על העברות הכספים לגופים המבטחים על פי שיוך לעובד).

באחריות חברות הביטוח להעביר למעסיק אישורים חודשיים ושנתיים שמפרטים את הטיפול בכספי העובדים, ריג'קטים והערות נוספות, חשוב לשמור את הדוחות האלו כהוכחה לביצוע תשלומים.

הפסקת תשלומים

במידה והופסקו הפקדות תשלומי פנסיה לעובד מסוים, על המעביד לדווח במועד בו הוא מדווח על יתר העובדים. המעסיק יוסיף לפרטי העובד והמעביד את הסיבה להפסקת התשלומים ואת המועד. במידה והסיבה היא סיום העבודה של העובד, חשוב להעביר גם הודעה על כספים הפיצויים שהצטברו בקופת העובד.

במידה והפקדת התשלומים הופסקה והמעביד לא דיווח על כך, באחריות גוף הביטוח לדווח לעובד ולמעסיק על הפסקת התשלומים ועל ההשפעה של הפסקת התשלומים על זכויות העובד.

 

הכנסו לדף הבית למידע אודות תפעול פנסיוני 

הכנסו למידע נוסף אודות חוק פנסיה חובה

 

2019-11-21T10:42:53+02:00
Call Now Button דילוג לתוכן