דמי ניהול פנסיה – מהם וכיצד מנהלים אותם נכון?

דמי ניהול פנסיה הם עמלה אותה משלמים לגוף שמנהל את הביטוח הפנסיוני. העמלה משולמת עבור ניהול החסכון הפנסיוני והתשלומים הנלווים אליו. ממה מורכבים דמי הניהול? מה הגובה שלהם? האם יש הנחות? מה קורה כאשר מחליפים עבודה? כל הפרטים בעמוד הבא.

ממה מורכבים דמי ניהול פנסיה?

דמי הניהול של קרן הפנסיה מורכבים מהפקדות, כלומר הפרשת אחוז מסוים מכל הפקדה, ומדמי ניהול קבועים, המופרשים מסך כל הכסף שהצטבר בחיסכון.

מהי תקרת דמי ניהול פנסיה?

עבור כל אפיק חסכון פנסיוני, קיים מקסימום של דמי ניהול, במידה והגוף הפנסיני גובה מעבר לכך, ניתן ואף רצוי להגיש נגדו תלונה במשרד האוצר, באגף שוק ההון, ביטוח וחסכון.
עבור קרן פנסיה, אפשר לגבות עד 0.5% מהסכום הכולל שהצטבר בקרן, ועד 6% מסך ההפקדות החודשיות.
עבור קופת גמל וביטוח מנהלים, אפשר לגבות עד 1.05% מהסכום הכולל שהצטבר, ועד 4% מסך ההפקדות החודשיות.

מה ההנחות עבור דמי ניהול פנסיה?

אם גוף פנסיוני מסוים מעוניין לגבות דמי ניהול נמוכים יותר מאלו שציינו פה למעלה, אפשר בהחלט לעשות זאת, אך על ההטבה הזו להימשך לפחות חמש שנים. באילו מקרים כן ניתן להעלות את דמי הניהול במידה והם לא במקסימום? אם הופסקו התשלומים לא בגלל המעסיק, או בוצעה משיכה חלקית או מלאה לקופת גמל אחרת או למסלול השקעה פנסיוני אחר.

דמי ניהול פנסיה

מה הפרוצדורה כאשר מחליפים עבודה?

חשוב להבין כי בעת החלפת מקום עבודה, גובה דמי הניהול יכול להשתנות, וחלק מההטבות שהיו, יכולות להתבטל, חשוב לברר את תנאי החיסכון ודמי הניהול, וזאת באחריות העובד. בכל מקרה, במקום עבודה בו יש תנאים אחרים משהיו לעובד במקום הקודם, התנאים המיטיבים יותר יחולו עבור המבוטח, גם אם זה אומר להיצמד לתנאים של מקום העבודה הקודם של העובד. חשוב לבצע את הבירורים האלו לפני החלפת מקום העבודה, אם אפשרי.

שינוי בגובה דמי ניהול פנסיה

אם רצף ההפקדות לקרן נקטע, זה יכול לקרות בגלל שהמעסיק הנוכחי או הקודם לא העביר הפקדות בזמן, או בשל הפסקת עבודה, דמי ניהול יכולים לעלות באופן משמעותי, חשוב מאוד לפנות לקרן ולהסדיר את גובה דמי הניהול. קטיעה של רצף ההפקדות יכול לפגוע גם בכיסוי הביטוחי של המבוטח, ההמלצה היא לשמור על רצף הזכויות באמצעות הסדר ריסק, או איפול הפקדות עצמאיות לקרן הפנסיה.

כאשר אתם פותחים קרן פנסיה, או מחליפים מקום עבודה, חשוב מאוד לברר במדויק מה גובה דמי ניהול פנסיה, מה ההשלכות במקרה של הפסקת תשלומים או החלפת מקום עבודה. אנשים רבים מעדיפים להפעיל ביטוח פנסיוני באמצעות גוף שאינו קשור למקום העבודה, וכך, גם אם מקום העבודה מתחלף, אין השפעה על הביטוח הפנסיוני, מה שמביא המון שקט וביטחון.

 

הכנסו לדף הבית למידע נוסף אודות תפעול פנסיוני

הכנסו למידע אודות סליקה פנסיונית

2020-02-12T10:38:30+02:00
Call Now Button דילוג לתוכן