חשיבותה של קצבת שאירים ומי זכאי לכך

קצבת שאירים הינה קצבה שתפקידה להבטיח אמצעי קיום לשאירים. השאירים הינם בני משפחה של תושבי ישראל שנפטרו. כלומר, אלמן או אלמנה, יתומים. מה תנאי הזכאות? כיצד אפשר לממש את הזכות לזכאות? כל השאלות והתשובות בעמוד שלפניכם.

התנאים לקבלת קצבת שאירים

את הקצבה משלם הביטוח הלאומי, והיא מתקיימת במידה ומתקיימים התנאים באים:

• הנפטר היה תושב ישראל בעת פטירתו – תושב ישראל הוא מי שנולד בישראל, או עלה לארץ לראשונה, לפני גיל 60-62, וניהל את מרכז חייו בארץ. מי שעלה לארץ לאחר גיל הזה, לא מבוטח בביטוח שאירים, אך האלמנה והיתומים יכולים להיות זכאים לגמלת שאירים מיוחדת. חשוב לציין, כשמדובר בנפטרת, עליה לעמוד באחד מהתנאים הבאים: עובדת שכירה או עצמאית, אינה נשואה, נשואה ובעלה אינו מבוטח בגלל גילו ביום עלייתו, או בגלל שאינו תושב ישראל, מקבלת קצבת נכות כללית, עגונה כמוגדר בחוק.

• דמי הביטוח שולמו באופן סדיר וכחוק.

• הנפטר השלים תקופת אכשרה (תקופת אכשרה היא פרק הזמן בו הנפטר מחויב היה להיות מבוטח בביטוח הלאומי, כאחד מתנאי הזכאות לקבלת הקצבה) – תקופת אכשרה של גבר אינה תלויה בעבודה, ומדובר באחת התקופות הבאות:

– 12 חודשים לפני הפטירה.
– 24 חודשים, לא חובה שיהיו רצופים, חמש שנים לפני הפטירה.
– 144 חודשים, לא חובה שיהיו רצופים, לפני הפטירה.
– 60 חודשים, לא חובה שיהיו רצופים, בתנאי שאם מדובר בנפטר שהפך להיות תושב ישראל, מספר החודשים שלא היה מבוטח, לא עולה על מספר החודשים שכן היה מבוטח.

מתי לא נדרשת השלמה של תקופת אכשרה?

  • כאשר הפטירה אירעה תוך שנה מהיום שנעשה תושב ישראל, עבור גברים וגם עבור נשים.
  • כאשר לנפטר/ת לא מלאו 19 שנה ביום הפטירה.
  • כאשר הנפטר/ת היה המפרנס העיקר של בן הזוג / של הילדים.
  • כאשר אישה נפטרה תוך שנה מהיום שהתגרשה או התאלמנה.
  • כאשר הנפטרת הייתה אמא לילדים, הילדים בלבד יהיו זכאים לקבל קצבת שאירים.

מי זכאי לקבל קצבת שאירים?

ישנן מספר הגדרות מפורטות בנושא. באופן כללי, הזכאים הם אלמנים/אלמנות ויתומים, כאשר ישנן הגדרות של הביטוח הלאומי לגבי אלמנים / אלמנות / יתומים.

כיצד מממשים את הזכאות?

על מנת לממש את הזכות לקבל קצבת שאירים, יש להגיש את התביעה עד 12 חודשים מיום הפטירה. במידה והתביעה הוגשה לאחר 12 חודשים מיום הפטירה, יהיה אפשר לקבל קצבה רטרואקטיבית עד 12 חודשים.

יש למלא טופס תביעה ולצרף אליו את כל האישורים הנדרשים, המפורטים בטופס התביעה. את טופס התביעה ניתן להשיג באתר הביטוח הלאומי או בסניפי הביטוח הלאומי. את התביעה מגישים לסניף הקרוב של הביטוח הלאומי, בתיבת השירות, או בדואר, או בפקס.

הכנסו למידע אודות סליקה פנסיונית

הכנסו לדף הבית למידע נוסף אודות תפעול פנסיוני 

 

2019-12-19T14:01:39+02:00
Call Now Button דילוג לתוכן