קרנות פנסיה ברירת מחדל – מהן וכיצד כדאי להתנהל איתן

קרנות פנסיה ברירת מחדל, הן קרנות שנבחרו על ידי משרד האוצר ורשות שוק ההון, כקרנות נבחרות ומוזלות לניהול החיסכון הפנסיוני. ישנן ארבע קרנות כאלו: אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ, מיטב דש גל ופנסיה בע"מ, וחברת פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ.

הקרנות הללו מציעות חיסכון בדמי ניהול נמוכים, ומאפשרות גם למעסיקים שלא עודכנו באיזה גוף עובד מסוים מעוניין לבטח את הביטוח הפנסיוני שלו, לעשות זאת באחת מקרנות ברירת המחדל, או לבחור בעצמם קרן ברירת מחדל אחרת, בכפוף לתנאים שקבעה רשות ההון.

 

במה שונות קרנות פנסיה ברירת מחדל מקרנות אחרות?

 • ניתן להצטרף לקרן ברירת מחדל ללא שאלון רפואי וללא חיתום, גם עבור עובדים שלא התקבלו לקרנות פנסיה אחרות בשל מצבם הבריאותי.
 • דמי ניהול נמוכים וקבועים במשך עשר שנים לפחות (על פי חוק, דמי הניהול המקסימאליים המותרים הם 0.5% מהצבירה, 6% מהפקדות חודשיות). חשוב להבין כי ההשפעה של דמי הניהול על הקצבה היא משמעותית:
  קרן הפנסיה שיעור דמי ניהול מצבירה​ שיעור דמי ניהול מהפק​​דות חודשיות
  אלטשולר שחם 0.1% 1.49%
  פסגות 0.0905% 1.68%
  מיטב דש​ 0.05%​ 2.49%​
  הלמן אלדובי 0.1%​ 1.49%

  רשות ההון מקפידה לוודא, כי העובד לוקח אחריות על הביטוח הפנסיוני שלו, וכי הוא היחיד שמחליט מה יהיה הביטחון הפנסיוני שלו. הגבלות על חופש הבחירה של העובד בבחירת הביטוח הפנסיוני והקרן, נחשבות חמורות ברשות ההון, ואין לאף מעסיק אפשרות לפגום בחופש זה, בכל דרך. בקרה על התנהלות המעסיקים בנושא זה מתבצעת באופן שוטף. בכל מקרה בו המעסיק לר מבטח את העובד בגוף הפנסיוני שהעובד בחר, ניתן להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה, או למחלקת פניות הציבור של רשות שוק ההון.חשיבות שמירת חופש הבחירה של העובד

  לגבי עצמאיים, אמנם לא יכולה להיות פגיעה בחופש הבחירה שלהם, אך כן חשוב להזכיר כי לאחר שיצא לפועל חוק פנסיית חובה לעצמאיים, באחריות כל עצמאי לדאוג לביטוח פנסיוני עבורו.

  מעבר בין גופים פנסיוניים

  כל עובד רשאי בכל עת לעבור מגוף פנסיוני אחד לאחר, לפי בחירתו, או לשנות את מסלול ההשקעה של כספי החיסכון הפנסיוני בגוף שבחר. האם יש פגיעה בזכויות שצבר העובד כאשר הוא עובר בין גופים פנסיוניים? חשוב להבין, מעבר בין גופים פנסיוניים ובין מכשירים פנסיוניים יכול לפגוע בזכויות שנצברו עבור העובד, בביטוח הקודם, כיוון שהגוף החדש אינו מחויב לאותם תנאים.

  מתי לא ניתן לבצע מעבר בין גופים פנסיוניים?

  • במקרים הללו לא ניתן לעבור בין גופים פנסיוניים:
  • כאשר כספי הפנסיה מעוקלים או משועבדים.
  • כאשר הלוואה שניתנה מהגוף הפנסיוני טרם הוחזרה.
  • כאשר העובד מבוטח בפנסיה תקציבית.
  • כאשר העובד הגיש בקשה לקבל פנסיית נכות מהגוף הפנסיוני.
  • כאשר העובד יצא לפנסיה ומקבל בפועל את הקצבה החודשית מהגוף הפנסיוני.
2020-03-19T10:31:40+02:00
Call Now Button דילוג לתוכן